Alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL driver holdningsskapende arbeid for å redusere de negative følgene av alkohol i samfunnet, og gjøre hverdagen tryggere for alle. Ved inngangen til julefeiringen ønsket de nok en gang å rette søkelyset mot voksnes alkoholinntak rundt barn i julen – skape oppmerksomhet rundt eget drikkemønster, og ikke minst åpne for å ta praten med noen som bør gjøre det samme.

Vi vet at alkohol er et tema som mange synes det er vanskelig å ta opp. En landsrepresentativ befolkningsundersøkelse gjennomført av Respons Analyse, viste oss at 1 av 3 nordmenn synes det er ubehagelig å konfrontere familiemedlemmer ved høyt alkoholforbruk. Det ønsket vi å ta tak i ved å bruke en faglig tilnærming og presentere en løsning som kunne gjøre det enklere å ta praten.

Med oss på laget fikk vi retoriker Elaine Eksvärd, som utviklet konkrete råd til hvordan du bør snakke om dette med ulike personlighetstyper, med utgangspunkt i retoriske virkemidler. I samspill med kampanjefilmen, utgjorde dette hovedelementer i kampanjen. Filmen viser konsekvensen av å ikke ta praten i forkant, og hvordan en vond situasjon utspiller seg på selveste julaften. Den vekket stort engasjement, og er til nå sett over 650.000 ganger.

Rådene vekket også stor interesse blant de relevante målgruppene. Målinger gjennomført av Ipsos MMI i etterkant av kampanjen viste at 35 prosent, anslagsvis 1,4 millioner nordmenn hadde lagt merke til kampanjen i løpet av førjulstiden. I tillegg svarte 16 prosent at kampanjen har hatt innvirkning på deres drikkemønster i situasjoner der det har vært barn tilstede. Det vil si over 230.000 nordmenn, med utgangspunkt i deres målinger.

Filmen er produsert i samarbeid med regissør Kenneth Karlsen i Fantefilm og Shortcut, og illustrasjoner til rådene er laget av Laila Myrseth Tryggeseth.

Vi takker alle som har bidratt i prosjektet og på den måten bidratt til at flere barn fikk en tryggere julefeiring.