Som en del av designkonseptet har vi utviklet pictogrammer og illustrasjoner som henter inspirasjon fra kjente landemerker, så vel som naturen i kommunen. Vi har utviklet flere referanser til lokalmiljøet. For eksempel har alle kakediagrammer fått formen etter skjoldene som man i før i tiden tørket tørrfisk under, og som i dag henger på mange av husfasadene i området.

For mange innbyggere er ofte årsrapporter ikke så lett tilgjengelige, så for årets rapport for Kristiansund utviklet vi en egen innbyggerversjon som tar for seg de viktigste momentene og tallene som påvirker innbyggernes hverdag i kommunen. Innbyggerversjonen ble tilpasset spesielt for mobil, men fungerer også godt på desktop. Hovedfokuset var å forenkle innholdet slik at terskelen for å benytte seg av kommunens årsrapport skulle bli lavere, samt å vise innbyggerne hvordan det faktisk står til i kommunen de bor, jobber og vokser opp i.

Kristiansund er kjent som en fargerik by, det var derfor tematisk og navigasjonsmessig et naturlig og bevisst designgrep å benytte mange farger i designet helt fra de innledende skisserundene. Tilgjengelighet og lokal kunnskapsheving vedrørende kommunens økonomiske tilstand samt hva skattebetalernes penger går til og hvordan de er fordelt på de forskjellige tjenestene Kristiansund leverer er også en svært viktig del av konseptet som vi har jobbet aktivt med å synligjøre for sluttbrukerne.

Verktøy som målkort, infografikk og ryddige tabeller er benyttet gjennom hele rapporten og er med på å gjøre innholdet tilgjengelig og tydelig. Vi har også benyttet bilder fra lokalmiljøet for å bygge opp under stoltheten rundt Kristiansund kommune og for å representere det flotte nærmiljøet gjennomgående i hele rapporten.