Cultura Bank hadde behov om å løfte websidene over på WordPress, samt gjøre noen endringer på design og struktur. Etter innledende forarbeid ble det tydelig at det også var utfordringer rundt kommunikasjon og budskap mot målgruppen, samt struktur og innhold.

Løsningen som ble utarbeidet har inkludert flere work-shops hvor både banksjef, ansatte og kunder har vært involvert. Selve nettsiden har fått en helt ny og omfattende strukturell endring, samt nytt visuelt uttrykk og tydeligere kommunikasjon.

Resultatene har vært overveldende. De to første ukene etter lansering var antall henvendelser til kundesenteret økt med 500%, og trafikken på nettsiden skutt i taket. I samme periode gikk bounce-raten ned, noe som viser at brukerne fant innholdet både engasjerende og relevant. Tispunktet for lansering var heldig, da andre banker kom i søkelyset i forbindelse med Panama papers. Dette forklarer noe av den voldsomme økningen. Nettsiden fortsetter i dag å levere gode tall. Siden ”Bli privatkunde” er nå den mest besøkte siden, et kraftig hopp fra dens tidligere plassering.

Cultura Bank er landets eneste bank som forteller deg hva pengene dine lånes ut til. Banken ble stiftet i 1996, og har i dag både privat- og bedriftskunder.