Kvalitet er grunnstenen i familiebedriften, og slik har det vært siden Knut Øyo startet historien i 1882. Det har vært et stort behov for fornøyelse både på strategi, salg og markedsføring samt hvordan merkevaren skal oppfattes og forvaltes videre. Det har vært viktig å ivareta tradisjoner, håndverk og historien til Øyo. Samtidig har selskapet ambisjoner om å vise fram norsk design og håndtverk på sitt beste. Det ble dermed viktig å finne en balansegang mellom det gamle og det nye i både design og øvrig kommunikasjon.

”For oss var det viktig å finne en leverandør som kunne tilby en total pakke og vise at de hadde riktig fokus for oss. Vi var villige til å bli utfordret, samtidig som det var kritisk at tradisjoner, røtter, kvalitet og erfaring ble ivaretatt. Dette har blitt løst på en spennende måte, som også har hjulpet oss til å flytte ambisjonsnivået stadig høyere. Vi setter stor pris på det gode samarbeidet og vil fortsette dette for videre utvikling fremover.”  Katrine Øyo. 

Vi fikk jobben med å utvikle ny merkevareplattform og visuell profil for selskapet, samt webløsning med nettbutikk.

I prosjektets oppstart redefinerte vi Øyo sin misjon og ønskede posisjon i markedet. Misjonen har dreid fra kun å ha nasjonalt fokus til å tenke internasjonalt. Dette satte nye premisser for Øyo, samtidig som det også legger føringer på design, kommunikasjon og merkevarestrategi. Disse nye tankene og ideene var det viktig å forankre sterkt internt hos Øyo for å sikre at hele bedriften og oss som kreativt team drar i felles retning og ønsker de nokså store endringene velkommen.

I dette prosjektet har det vært viktig med det innledende arbeidet for at arbeidet som ble gjort videre var tuftet på riktig grunnlag. Vi hadde flere workshops hvor vi så på målgruppe, personas, verdigrunnlag, misjon og mål for prosjektet. Å sette realistiske, men ambisiøse mål for prosjektet er utrolig viktig for at det skal bli suksessfullt, men vi syns det også det er desto viktigere å løfte blikket for å se at dagens løsning også er bærekraftig i fremtiden.

Vi henter flere metoder fra service design og er opptatt av hele verdikjeden og merkevaren inn i et større perspektiv som ofte også dreier seg over på forretningsmodellen til bedriften. Vi benytter oss også ofte av brukertester og fokusgrupper igjennom hele prosessen og legger ofte opp til et iterativt løp med våre kunder. For Øyo var denne prosessen nyttig og gav rom for et større ambisjonsnivå og nye måter å tenke på.