#ProjectOsloRegion ble startet av Oslo kommune for å etablere en internasjonal profileringsstrategi for Oslo, og strategien ble godkjent i juni 2015.

Det er bred, tverrpolitisk enighet om strategien.

Bak strategien står en involvering av nær tusen mennesker fra privat næringsliv, organisasjoner, kulturliv og offentlige aktører, samt grundige internasjonale analyser av Oslo. 

Strategien er gjeldende for 78 kommuner som ser styrken i å profilere Oslo sammen i internasjonal sammenheng, fremfor å sloss innbyrdes. I nasjonal sammenheng, er disse kommunene naturlig nok selvstendige merkevarer.

For å hjelpe til med å sette strategien ut i livet har Design Container utviklet en digital verktøykasse som inneholder strategiens viktigste innhold, nemlig Merkevarefilteret. Du også kan ta en test for å sjekke om du er on brand.

I tillegg vil du  finne bilde- og filmbank, key  facts, korte tekster om Why Oslo samt en boilerplate om Oslo. Alt dette er utviklet for å sikre at alle som kommuniserer Oslo internasjonalt skal snakke med samme stemme.