Dette var utgangspunktet for arbeidet med ny weblløsning for Norges Musikkoprs Forbund, som viste seg å bli en av de større Word Press-installasjonene i Norge.

Utfordringen var i hovedsak å modernisere løsningen og uttrykket, samt sortere og organisere både innhold og struktur på en mer brukervennlig måte. Arbeidet ble baser på flere brukertester og fokusgrupper. Den største enkeltendringen var at alle regionssider ble fjernet og innholdet ble sortert ved bruk av filtre og søk.

Norges Musikkorps Forbund er landets største frivillige kulturorganisasjon med ca 60.000 medlemmer fordelt på over 1.600 korps.