Et aspekt ved jobben var å signalisere at Karrieresenteret ikke hjelper deg å få en jobb, men å tilpasse studiene dine slik at du er godt posisjonert mot arbeidsmarkedet når du er ferdig utdannet. Vi har utviklet en tydelig logo som egner seg godt på små så vel som store flater, med en fargekombinasjon som skiller seg fra andre organisasjoner på universitetsområdet. Vi har i tillegg utviklet ulike grafiske elementer som i sammenheng med profilen kommuniserer hva Karrieresenteret gjør for deg som student.