I januar 2023 fusjonerte Energi Norge og Norwea til organisjaonen Fornybar Norge. Fornybar Norge er en landsdekkende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for fornybarnæringen. Norge har som mål å innta en ledende global rolle som det første fornybare og fullt elektrifiserte samfunnet i verden, Fornybar Norge deler dette målet og oppdraget.

I sammenheng med sammenslåingen av Energi Norge og Norwea ble det nødvendig med en ny visuell identitet. Vi fikk oppdraget om å skape et særegent og moderne utseende, som kunne representere Fornybar Norge med et optimistisk syn på fremtiden og skifte mot fornybar energi. Resultatet ble en dynamisk, engasjerende og energisk visuell identitet som kan følge Fornybar Norge inn i en lys, fornybar fremtid.

Mot en lysere morgendag

Fornybar Norge er en nasjonal faginstans og arbeidsgiverorganisasjon som representerer bedrifter som produserer, transporterer og leverer fornybar energi i Norge. Fornybar Norges rundt 360 medlemmer representerer nesten all kraftproduksjon i Norge og forsyner hver dag cirka 90 prosent av Norges kraft- og nettkunder. Sammen med sine medlemmer jobber Fornybar Norge mot en lysere morgendag!