Design Container utarbeidet årsrapport 2013 for Akershus fylkeskommune. Leveransen bestod av en trykt utgave, og en tilhørende webløsning. Det ble utarbeidet et sprekt designkonsept som viser fram Akershus Fylkeskommune som den innovasjonsdrevne kommunen de er. Vi har linket sammen den trykte rapporten og webversjonen med ekstra innhold og QR-koder.

Essensielt i dette oppdraget var å fremme bredden i fylkeskommunens virksomhet, og å utarbeide en tilgengelig og lettlest rapport. Rapporten og webløsningen presenterer fylkeskommunens mål, politiske ledelse, satsningsområder, tjenester og resultater.

Gjennom webløsningen kan man laste ned enkeltkapitler og hele rapporten, finne relevante ressurser til de ulike kapitlene og se videoer med FylkeSrådmannen og Fylkesordføreren.

Vår oppgave innebar konsept, fotoretning, design og layout, herunder opptegning av grafer, ikoner og illustrasjoner. Den trykte utgaven lenker også til webløsningen gjennom QR-koder, og begge lever innenfor samme designunivers, med utgangspunkt i kundens grafiske profil. Webløsningen er også responsiv.