Ferd hadde behov for å oppdatere sin profil samt se på nye webløsninger og rapporteringsmuligheter. Langsiktig tankegang  og innovasjon er med på å skape verdier og grunnstener i samfunnet vårt, noe Ferd bridrar til.

Vi brukte mye tid på å beholde historikken til Ferd i det nye designet. Våre tanker bak grafisk profil og symbolikk er at tiden knytter oss sammmen i flere forstander. Symbolet vi har utviklet representerer at fortiden, nåtiden og fremtiden henger sammen i evigheten.

Profilen og de nye websidene har blitt meget godt mottatt, både av de ansatte i Ferd og markedet. Ferd valgte i tillegg å gå helt bort fra trykket utgave av sin årsrapport og gikk over til en komplett digital løsning. Dette kan være en uvant overgang for mange, men et steg i riktig retning.

Designet fra den nye profilen og de nye hjemmesidene ble tatt med over i utviklingen av rapporten og gir en tydelig rød tråd mellom de ulike plattformene, til tross for et noe mer konservativt uttrykk på rapporten.