Deisgn Container har utarbeidet års- og bærekraftsrapportene til Marine Harvest de siste årene. Dette er en fyldig rapport, hvor selskapets virksomhet presenteres grundig gjennom en kommersiell del og regnskap. Rapportens omfang stiller store krav til visualisering og lesbarhet. Bærekraftsrapporten er en integrert del av årsrapporten og har fått mye fokus. En rekke illustrasjoner og infografikk visualiserer denne delen av virksomheten.