Ett av de mest synlige grepene som er gjort, er å gå fra mange logoer til én. Logosymbolet representerer både bokstaven A og en taleboble som symboliserer kommunikasjon. Kommunikasjon er viktig i alle deler av forretningsområdene til Artisti, fra logistikk og kundeservice, til markedsføring og digitale tjenester.

En variant av hovedfargen er beholdt og har vært en del av profilen siden 1987. Denne viser at selv om det skjer mange endringer, så har de fortsatt med seg både sitt verdigrunnlag og historien videre.

Den nye websiden er en viktig identitetsbærer for gruppen i en mer og mer digitalisert hverdag. Websidene har hatt fokus på å presentere forretningsområdene samt caser de har levert innenfor disse.

Design Container har utarbeidet både strategi, visuell profil og webløsning.

www.artisti.no

Facebook.com/artistias