ABG Sundal Collier er et av Norges største finanshus, og i hele vinter har vi arbeidet med å utvikle ny logo, profil og webløsning for selskapet. Profilen og løsningen ble lansert våren 2015. Logo og profil representerer selskapets kjerneverdier og mye av arbeidet har konsentrert seg om å få selskapet til å framstå med både den tyngden og profesjonaliteten de allerede har i markedet. Om du ønsker mer informasjon om arbeidet, ta kontakt med oss på post@designcontainer.no