Design Container starter det nye året med å inngå et nytt kundesamarbeid. Samarbeidsalliansen Oslo Region består av 79 kommuner og fem fylker, inkludert Oslo kommune, og arbeidet skal bidra til å styrke posisjonen som en konkurransedyktig og bærekraftig region, både nasjonalt og internasjonalt.

Profilen skal moderniseres og tydeliggjøres. ”Action speaks loader than words”, er kommentaren fra kundesiden som har vurdert både løsningsforslag og tidligere arbeider fra Design Container.

Teamet hos Design Container består av rådgiver Kjersti Svang Olsen og designer Thomas Sannes.

”Offentlige anbud krever mye innsats og tid. Vi prioriterer derfor veldig nøye hva vi deltar på, og da er det ekstra gøy å se at når vi legger ned kruttet så får det uttelling. Vi setter ekstra stor pris på å vinne akkurat dette anbudet da vi ser at det er et stort potensiale for våre tjenester innen destinasjonsmarkedsføring,” sier byråleder Linn-Cecilie Linnemann.