Vi utarbeider årlig års- og bærekraftsrapporter for en rekke kunder, være seg globale, børsnoterte selskaper til kommuner og offentlige selskap. Nedenfor har vi samlet noen råd på tvers av våre avdelinger, slik at du er godt rustet for årsrapport 2021.

Det er praktisk å starte med planleggingen, og vi gir derfor ordet først til vår prosjektleder Kaia Gulsvik:

  • Legg en plan, tidlig. Dette gjelder ikke bare for samarbeidet med byrået, men vel så mye internt i bedriften. Innholdsproduksjonen kan ta lenger tid enn forventet, og andre arbeidsoppgaver kan få prioritet. Avtal derfor faste redaksjonsmøter med de involverte avdelingene. Får dere god tid til å bearbeide innholdet vil rapporten også bli bedre.
  • Hva er ambisjonen med rapporten? Skal den bare publiseres og legges i skuffen, eller skal den være et verktøy gjennom året? Mange legger både ressurser og stolthet i å overgå fjorårets rapport, når det gjelder transparens, brukeropplevelse og bruk. Sett tydelige mål så alle involverte trekker i samme retning. Ta gjerne en kikk på de flinkeste i klassen hos Farmandprisen og selskaper dere sammenligner dere med. For statlige selskaper gjelder egne føringer og krav, men også her er noen best i klassen.
  • Snakk sammen! Om du samarbeider med et byrå er sannsynligheten stor for at de lager flere årsrapporter i samme tidsrom. Da er det travle dager og upraktisk med endrede planer. Men ved å ha en kontinuerlig dialog og arbeidsmøter kan mange overraskelser unngås, og de fleste utfordringer løses.
  • Få interne ressurser? Spør byrået ditt om hjelp. De fleste vil gladelig kunne tilby deg med strategi, planlegging, tekst, intervjuer, foto og korrekturlesing.

Kreativ Leder Michael Linnemann har følgende innspill:

  • Årsrapporten behøver ikke å være kjedelig. Hva ønsker dere å kommunisere med årsrapporten, utover tallene? Tenk på hvilket innhold som kan være relevant og engasjerende for investorer, ansatte, partnere og mulige arbeidstakere.
  • Bruk de digitale mulighetene! En gjennomarbeidet trykket rapport kan være innbydende, delikat og lettlest, og kan være flott å slå i bordet med i et møte. Men en fullverdig digital løsning med videoer, animert grafikk og søk er både mer praktisk og imponerende. Den skal selvsagt fungere akkurat like bra på mobil, tabeller inkludert. Og bare for å være tydelig, kun en PDF-versjon av printrapporten er ikke godt nok i 2021.

Leder for våre utviklere, Dariusz Ksiazek, blir naturligvis inhabil i diskusjonen om trykket eller digital rapport. Det sagt har han noen betryggende ord til deg som vurderer å digitalisere årsrapporten:

  • Det behøver ikke være slik at du må starte helt på nytt hvert år med en digital løsning. For vår del gjenbrukes rammeverket gjerne i mange år, mens innholdet oppdateres. Dette vil kunne gi besparelser over tid, siden man kan slippe utgifter til trykk.
  • Man trenger heller ikke være redd for å ende opp med et virvar av nettsider å pleie. Ved å bruke WordPress på både nettsted og årsrapport kan man redigere alt på samme sted. Byrået ditt bør også kunne hjelpe deg med publisering, drift og vedlikehold, slik at du kan konsentrere deg om innholdet.

Ønsker du å diskutere trykket eller digital rapport tar vi gjerne en uforpliktende prat.

Patrick Berger
Client Manager
975 43 395