Design Container arbeider for tiden med et større prosjekt for Den Høyere Påtalemyndighet. Den høyere påtalemyndighet er en fellesbetegnelse på alle statsadvokatregionene, Det nasjonale statsadvokatembetet, Økokrim og Riksadvokatembetet.

Etter å ha vunnet anbudet tidligere i år, har byrået jobbet tett med kunden for å utvikle Dhp sin nye profil, samt moderne og brukervennlige nettsider og intranett.

- Et godt stykke inn i prosessen er vi veldig fornøyde med å etablere et visuelt uttrykk som er moderne, samtidig som det er institusjonen verdig. Vi er også begeistret for de nye mulighetene som kommer med de forbedrede digitale løsningene, sier Kommunikasjonsrådgiver i Dhp Mie Skarpaas.

- Det har vært givende å både utvikle den nye profilen og modernisere og restrukturere de digitale løsningene, for å gi en bedre brukeropplevelse for besøkende og ansatte. Vi ser frem til å dele resultatene, sier Designer Thomas Sannes.

Prosjektet er vel underveis, og forventes lansert tidlig 2018.