She Conference 2015 er et initiativ fra Heidi Aven, gründer SmartWorks og Linn-Cecilie Linnemann, byråsjef og gründer Design Container. Konferansen har fokus på kvinner som arbeider innen ledelse, entreprenørskap og innovasjon, og ønsker å fremme gode kvinnelige rollemodeller. She 2015 er et non-profit prosjekt.

I den forbindelse skal det deles ut en pris, She 2015. Vinneren er en som tør å satse og har bevist god gjennomføringsevne, og er en inspirator for andre som ønsker å starte selv eller gjennomføre prosjekter.

Komiker Dora Thorallsdottir er konferansier, og blant foredragsholderne er Anne H. Worsø fra Innovation House, Capgemini-sjef Anne-Sofie Risåsen, Ingeborg Vollan fra NRK og DJ-gründer Elisabeth Larsen fra Oh Mama! Crew.

”Visjonen til She er å bidra til å inspirere og støtte kvinner til å tenke mer innovasjon, vekst og lederskap. Målet er at det skal være en uavhengig årlig konfereranse 8 mars som gir støtte til enkelt personer som er på vei opp, og at She kan bidra til å gi et løft,” sier Heidi Aven.

”Ifølge SSB er kvinner fortsatt underrepresentert i lederposisjoner og styerverv i næringslivet. Det er også få kvinnelige gründere sammenlignet med menn. She Conference er en arena for å løfte fram gode rollemodeller og sette søkelyset på personer som både har lykkes med egne bedrifter eller leder større organisasjoner,” fortsetter Linn-Cecilie Linnemann.

Konferansen avholdes på Latter 8. Mars, program og mer informasjon her:

www.sheconference.no

https://www.facebook.com/sheconferencenorway