Alta-saken symboliserte for mange et paradigmeskifte i Norge der tankesett rundt miljø- og naturvern ble satt på agendaen, og ble en av Norges største symbolsaker i den tiden.

«Det er i år 30 år siden Alta kraftverk med den karakteristiske dammen sto ferdig. Konflikten om Altaelva skulle leve eller utbygges toppet seg rundt 1980. Den enorme mediedekningen gjorde at «alle» hadde et forhold til saken. Vi ønsker med denne utstillingen å gjenspeiler det store engasjementet og hvor mye som stod på spill for de involverte, fra demonstranter til byråkrater og politikere på Stortinget.Det er en ambisjon å tilføre noen nye perspektiver og økt innsikt i NVEs roller i konflikten. Vi er glade for å ha valgt Design Container som samarbeidspartner. Deres brede kompetanse og tilnærming er avgjørende for oss for å utnytte de mange mulighetene det digitale mediet gir til å skape en ny bit i den store fortellingen om Altautbyggingen» uttaler prosjektleder Sidsel Hindal, NVE.

”Dette er en spennende problematikk å arbeide med. Det har blitt sagt mye om Alta-saken tidligere, og det er et utrolig interessant å se hvordan vi kan bruke de digitale flatene til å få frem budskapene og historien på en ny måte, samt vise relevans for vår egen tidsepoke. Vi takker NVE for tillitten, og gleder oss til å dykke dypere ned i materien,” sier Linn-Cecilie Linnemann, byråleder i Design Container.

NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser, og skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE har også et sektoransvar for å bevare og formidle vassdrags- og energihistorien.

Denne saken ble først publisert på Designcontainer.no