Torsdag 04. September inviterte Brightbox til frokostseminar på Hotel Continental.
Fokuset var hvordan bedrifter kan tenke nytt om læring, for å effektivisere og
forbedre kompetansehevingen internt.

De oppmøtte på seminaret representerer noen av landets største bedrifter, og jobber med utfordringer knyttet til organisatorisk læring og pedagogikk. På agendaen var metodikk, verktøy og teknologi. 

3000 iPad’er

For å illustrere Brightbox sin arbeidsprosess og skjæringspunktet mellom pedagogikk og design presenterte Linn-Cecilie Linnemann (Design Container) og Øystein Ramseng en case:
Norsk Sykepleierforbund sin digitalisering av tillitsvalgtopplæringen.

NSF utdanner over 1500 tillitsvalgte i året. Utdanningen skulle moderniseres, og antallet kursdager kuttes fra syv til fire dager. Det overskytende materialet skulle inngå i et e-læringskurs. Her så vi flere utfordringer. 

Det er et stort ansvar å være tillitsvalgt, og man skal ha oversikt over et omfattende lovverk. Sykepleiere har gjerne en travel hverdag, og rekruttering til rollen er vanskelig når mange føler at det krever mye egeninnsats utover arbeidstiden. Istedenfor å tilby nye tillitsvalgte et stort e-læringskurs, ga vi dem et verktøy som gjorde hverdagen som operativ tillitsvalgt enklere, og ga de trygghet i rollen. Hovedverktøyet ble et digitalt oppslagsverk som sorterer lover og avtaler etter tema, og viser relevant tariff for den det gjelder. NSF gikk til innkjøp av 3000 iPad’er, slik at de tillitsvalgte alltid har tilgang til portalen, både online og offline. 

Andre grep som har blitt tatt er en pedagogisk omlegging av de fire kursdagene, hvor kun tre timer blir brukt til forelesning.De foreløpige tilbakemeldingene er meget positive, og løsningen ser også ut til å gjøre rollen som tillitsvalgt mer attraktiv.

Godt oppmøte

- Det var veldig hyggelig at så mange kom på seminaret, og det er tydelig at mange bedrifter er klare for å tenke nytt om læring og etterspør løsninger som integrerer pedagogikk, design og teknologi sier Linn-Cecilie Linnemann og utbroderer:

- Det handler ikke om å bruke den nyeste teknologien for enhver pris, men om å skape et helhetlig opplegg som gir trygghet til brukerne og resultater til ledelsen.

 

Om Design Container
Design Container leverer tjenester innen webdesign og utvikling, design og identitet, strategi og rådgivning. Teamet vårt består av grafiske designere, utviklere, prosjektledere og konsulenter som jobber integrert, i et tverrfaglig miljø. Vi tror på helhetlig kommunikasjon uavhengig av plattform og etterstreber god brukervennlighet, godt design og innovative løsninger.