Hva er ESEF?
Siden 1. januar 2020 har ESEF vært den nye standarden for årsrapportering hos børsnoterte selskaper. Formålet er kort sagt å sikre transparens rundt selskapenes resultater slik at hvem som helst kan få innsikt. Alle børsnoterte selskaper skal ha offentlige årsrapporter, og det har aldri vært enklere å få tilgang til dem enn det er nå. 

For å lage en årsrapport som følger ESEFs lovverk er det noen krav man må følge. ESEF kan være litt tung materie, men heldigvis er vi eksperter på feltet. La oss gå gjennom de viktigste punktene i regelverket.

Først og fremst må årsrapporten være laget i XHTML slik at alle nettlesere kan lese og åpne dokumentet. ESEF skal ikke bare gjøre det mulig for alle å lese årsrapporter. Loven skal også gjøre det enklere å analysere og sammenlikne regnskapstallene. Om årsrapporten er utarbeidet i samsvar med IFRS (International Financial Reporting Standards) skal det markeres («tagges») med XBRL som er et merkingsspråk for maskinlesing som kan håndtere store mengder data. Det er også et system som gir god struktur, men for at merkingen skal fungere trengs det en taksonomi. Det vil si et hierarki som lager strukturer og sammenhenger mellom dem, slik at menneskelig lesbar informasjon blir til maskinlesbare opplysninger. 

Men hva skal egentlig merkes med XBRL? ESEF er som sagt et nytt regelverk som ble introdusert i starten av det lange året 2020. Derfor er ikke det fulle og hele regelverket gjeldende helt ennå. Det kommer derimot til å komme flere regler for hva som skal merkes senere. Nå som det er nevnt er det viktig å si at det allerede nå finnes noen strenge krav om hva som må merkes med XBRL. Det er oppstilling over resultat, balanse, kontantstrøm og egenkapital. 

Hvordan gjøre årsrapport ESEF?
Greit, vi skjønner om dette virker vanskelig, tungt og kanskje til og med skremmende. Det er det nok for de aller fleste også, men heldigvis så er vi eksperter på årsrapporter og vi er veldig trygge på lovverket som nå trer i kraft. Vi streber alltid etter å utarbeide årsrapportene slik at de skal være så lett tilgjengelige, relevante og interessante som overhodet mulig. Det sikrer vi med god struktur, enkel navigasjon og grafiske virkemidler som gjør det mer spennende og enklere å forstå. Til sist vil vi også nevne at en årsrapport gjort riktig, kan brukes til så mye mer enn å rapportere tall. Rapporten kan brukes som en viktig kommunikasjonskanal der man kan vise frem selskapet, fortelle historier om suksesser og utfordringer, og selskapets strategier.

Ta gjerne en titt på årsrapportene vi har laget her. 

 

Kilder:

Lovverket: https://www.revregn.no/asset/pdf/2019/3-24-7.pdf