Vi i Starcom fikk i oppdrag å lage en kampanje på Facebook og Instagram der vi viser hvilken stor forbedring dette utgjør for en del nordmenn. Nå trenger de ikke lenger ta i bruk ekstreme virkemidler for å få god dekning hjemme. Tegningene er laget av Flu Hartberg

 

https://www.facebook.com/StarcomNorway/?fref=ts