Gry har de siste to årene jobbet for DDB Berlin, hvor hun hovedsakelig har jobbet med kunder som Volkswagen, Electrolux/AEG og Telekom. Før det var hun hos VCCP Berlin, med kunder som Nike, Heineken, Sky, o2, Sloggi og Ferrero.

Jens kommer fra MK Norway, hvor han først jobbet en periode i MK Bergen, før han var med å etablere MKs distriktskontor i Oslo. Tidligere har Jens jobbet hos Dynamo. Han har erfaring med kunder som NextGenTel, Chess, Q-Meieriene, Mitsubishi, Lerum, NORAD, House of Bergen, involve Yourselfe, Røde Kors, Olden og Mr. Lee.

 ”Schjærven er et byrå med et høyt potensiale og mange svært dyktige og visjonære folk. At byrået er midt i en endringsfase gjør det ekstra spennende å komme inn nå og være med å forme veien videre”, sier teamet.

”Som mange har fått med seg har det skjedd veldig mye i Schjærven den siste tiden. Vi har etablert nye selskaper, justert organisasjonen og ansatt nye, flinke folk for å levere kreative, effektive og lønnsomme kampanjer. Gry og Jens er en svært spennende kombinasjon og de kommer inn på et veldig gunstig tidspunkt. De har tidligere gått forskjellige veier og har høstet ulike erfaringer, men heldigvis har de valgt å samle sine kreative krefter hos oss. De har allerede blitt solid team i Schjærven Reklamebyrå og vi gleder oss til alt som ligger foran oss”, sier Espen Skrolsvik og Tina Jørgensen i Schjærven Reklamebyrå.