Skolemateksperimentet er navnet på Helsedirektoratets nye kampanje, som skal kaste lys på ungdoms matvaner på skolen. Det er mange utfordringer knyttet til mat og måltider på skolen. Blant de eldre barna, som i større grad bestemmer selv hva de skal spise i løpet av en skoledag, kan både det å velge riktig mat og det å huske på å spise være vanskelig. Det å «fungere» gjennom en skoledag er et relativt begrep, og mange tenker ikke så mye over sammenhengen mellom hva de spiser, og hvordan de føler seg 

– Skolemåltidet har mange viktige funksjoner, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet. – Det har stor betydning for barnas helse på kort og lang sikt, for konsentrasjon og innsats og for sosial tilhørighet. Både skolen, foreldrene og elevene selv har ansvar for at de unge får et fullverdig måltid i løpet av skoledagen.

– Med kampanjen får vi anledning til å snakke til både lærere, elever og foreldre, uten å moralisere, sier Granlund, som håper på refleksjon og debatt om skolemåltidet, også blant de unge selv.

Saatchi & Saatchi fikk i oppdrag å lage noe som fenger og samtidig kan bidra til å skape refleksjon og påvirke holdninger og atferd rundt skolemat hos ungdom fra 12 til 19 år.

– De første resultatene viser at dette fenger. Allerede første dag hadde nesten 90.000 sett filmene som ligger på VG, forteller rådgiver Sverre Midttun.