UTFORDRING

Film fra Sør feirer 25 år i år, og ønsket seg en festivalprofil som markerte bredden i festivalens bidrag til Oslos og Norges filmlandskap. Årets profil skulle avspeile filmmediets flerfoldige påvirkningspotensial i grenselandet mellom underholdning, ytringsfrihet og politisk og sosialt engasjement.

LØSNING

I år som tidligere år falt det naturlig å gå i en surrealistisk retning – noe som kunne være åpent for tolkning og vekke nysgjerrighet, og på den måten hente nytt publikum til festivalen. Løsningen med munnen og krystallene handler både om inntrykk og uttrykk. Samtidig var det tydelig behov å være synlig og tydelig i en jungel av visuelle intrykk på plakatveggene her i Oslo.

Nettsidene til Film fra Sør fikk også et ansiktsløft før årets festival. Større bilder og forenklet interaksjon gjør det mer inspirerende og enklere å finnne fram før og under festivalen, også på mobil. filmfrasor.no