Bryter skillet mellom det digitale og analoge

PR-operatørene ville redefinere hva Office kunne være ved å flytte grensene for hva verktøyene vanligvis brukes til. Ved å bryte med ideen om at Office-programmene kun brukes til bedriftsformål skapte vi nye forventninger og assosiasjoner til produktet. Dette ble gjort ved å bryte skillet mellom det digitale og analoge, og ved å tiltrekke oss nye, unge brukere som normalt tilhørte en annen produktmenighet. Samtidig var strategien at et annerledes, synlig og fysisk prosjekt ville engasjere ansatte internt og skape eierskap og stolthet for prosjektet blant disse.

For PR-operatørene var det viktig å skape internt og eksternt engasjement for et produkt som mange tror de kjenner ut og inn, uten at det faktisk er tilfellet. Vi ville vise hvordan verktøyene i Office kan brukes på nye, kreative måter og med dette skape en nysgjerrighet til produktet. Microsoft jobber kontinuerlig med å komme gjennom til yngre brukere, spesielt i kreative miljøer, og vi ville bevise at det ligger uante muligheter til kreativitet i Office-pakken, dersom man prøvde seg fram.

Utfordret kreative miljøer

Derfor utfordret vi kreatører, illustratører, designere og arkitekter som til daglig studerer eller jobber visuelt innenfor ulike bransjer til å skape en form for kunst ved hjelp av Office-pakken. Utfordringen kreatørene fikk var å bruke verktøyet og bevise at det er mulig å skape noe nytt og annerledes med hjelp av Office-pakken. Kreatørene hadde aldri tidligere brukt Office til å skape kunst, men tok utfordringen på strak arm.

De ferdige kunstverkene ble deretter utstilt på Galleri Vulkan. På denne måten brøt vi med det digitale formatet og tok de digitale kunstverkene ut i et analogt og fysisk format. Det ble avholdt en vernissasje for ansatte og samarbeidspartnere, hvorpå utstillingen var tilgjengelig for publikum i to uker etter lanseringen.

Inspirerende møteplass

Ved flere anledninger ble galleriet reservert for møtevirksomhet for Microsofts egne ansatte og deres partnere, og mange partnere deltok på møter og treff i kunstgalleriet i løpet av de to ukene det var åpent. Man hadde klart å skape en inspirerende og annerledes møteplass for Microsofts samarbeidspartnere, sentralt i Oslo og utenfor de vanlige kontorene på Lysaker.

Utstillingen og arbeidet med Office Art er nå brukt som et internasjonalt eksempel på innovasjon i Microsoft. Utstillingen vises frem i Microsofts egne lokaler nå i høst, og planlegges også vist i USA.

Den store interessen eksternt og internt har lagt et godt grunnlag for videre kommunikasjon mot og engasjement i målgruppen – både for Office og andre Microsoft-løsninger.