Målsettning:
Gjennom å invitere skolelever til å teste sine ferdigheter i praksis kontaktet vi alle lokale fagskoler på østlandet til å delta i en kreativ konkurranse med en tydelig link til Helly Hansen Workwear. Deretter var oppgaven å skape interesse for prosjektet i lokale og bransjemedier, og dokumentere elevenes innsats for å skape godt innholdsom Helly Hansen kunne spre i egne kanaler.

Løsningen:

Helly Hansen Workwear challenge 2015: Vi inviterte 4 skoleklasser på yrkesfag til en kreativ og annerledes utfordring. De skulle lage en kjedereaksjonsmaskin, også kjent som en rube goldberg machine. Hver skole fikk en uke på å planlegge og tilrettelegge sin løsning, og én skoledag på å sette den opp og vise hvordan den fungerer. Løsningen ble filmet og dokumentert i tekst og bilder.

Resultat:
Filmene av de fire lagene ble spredt med stort hell gjennom Helly Hansens sosiale medier, i tillegg til å få fem oppslag i lokalaviser og tre oppslag i bransjemedier på alle lagene og ekstra lokalsaker på klassen som vant.

Med dette nådde vi ut til nesten 90.000 avislesere både digitalt og analogt. Samtidig som nesten 100.000 fikk med seg innholdet gjennom Helly Hansens sosiale medier.