Bakgrunnen til Hold Fokus

Gjensidige ønsket å sette fokus på et økende problem på norske veier, nemlig mobilbruk bak rattet. I Trygg Trafikk fant de den perfekte samarbeidspartner som ga ekstra tyngde og gjennomslag over hele landet. Målet for kampanjen var både å påvirke norske sjåfører til å unngå mobilbruk bak rattet og å sette problemet på dagsordenen.

Målsetning

Gjensidige ønsket å sette fokus på et økende problem på norske veier, nemlig mobilbruk bak rattet. I Trygg Trafikk fant de den perfekte samarbeidspartner som ga ekstra tyngde og gjennomslag over hele landet. Målet for kampanjen var både å påvirke norske sjåfører til å unngå mobilbruk bak rattet og å sette problemet på dagsordenen.

Gjennomføring

For å nå bredt nok ut til landets sjåfører og deres nærmeste ble det besluttet å bruke en miks av tradisjonelle og digitale grep. Hovedmotoren i kampanjen var en ide Trygg Trafikk hentet fra Island og Tjarnargaten. Den bestod av en web-applikasjon som satte seeren inn i en film ved hjelp av Facebook-bilder, sms og telefon. Applikasjonen fikk strålende mottagelse i sosiale medier og en mengde mennesker kommenterte at de ble sterkt truffet av filmen.

Kampanjen inneholdt også flere andre grep som var ment å sette problematikken på dagsordenen. Løpende PR på statistikk om nordmenns vaner bak rattet tilpasset hvert fylke, og fakta om eneulykker dannet en grunnmur som applikasjonen og tematikken skulle bygge videre på.

For å sørge for enda større oppmerksomhet ble kampanjen lansert på et storslått pressearrangement. Med landslagsspillere fra herrefotball og kvinnehåndball og kjendiser som Terje Sporsem og Mads Østberg som sjåfører, ble det arrangert et gokartrace med innlagt mobilbruk. I tillegg til pressens dekning ble filmklipp fra arrangementet brukt til å spre budskapet i sosiale medier.

Resultat

Kampanjen var en braksuksess. Budskapet om fokus bak rattet ble svært godt mottatt og problematikken ble så til de grader satt på dagsordenen med pressedekning gjennom hele sommeren. Applikasjonssiden endte med hele 150 000 besøkende og fikk mye skryt fra både journalister og kommunikasjonsbransjen. Totalt genererte pressetiltakene 170 klipp i alt fra de største nasjonale avisene til lokalavisene rundt omkring i landet. På tross av at det ikke ble gjort noen innspill i juli, fortsatte mediene å skrive om kampanjen helt ut juli og inn i august.

Total rekkevidde per medio august var på over 21 000 000 og mesteparten av dette stammer fra presseinnspill gjort i forkant, under og etter lanseringen av kampanjen.

Presseinnspillene gjort i forkant og under kampanjen resulterte i over 170 artikler og innslag på alt fra nasjonal TV til lokale aviser. Rekkevidden i tradisjonelle medier var på over 21 000 000. I sosiale medier fikk kampanjen en rekkevidde på 8 500 000, hvorav kun 500 000 var betalt, noe som resulterte i en total organisk rekkevidde på 29 500 000. I ettertid har 1/3 nordmenn som var eksponert for kampanjen svart at den endret deres holdning til mobilbruk bak rattet.