Bakgrunn
Norges sjømatråd ønsket å bygge kunnskap til målgruppen om fisk og sjømatens helsefordeler og hvorfor det er bra for kropp og hjerne. Samtidig skulle Godfisk bli den prefererte landingssiden når man søkte etter sunn mat. Matfaglig rådgiver Iselin Bogstrand skulle løftes som frontfigur og ekspert for prosjektet, og det var viktig at media fikk øynene opp for henne som en kilde til informasjon og inspirasjon i helse- og matrelaterte saker. Helseaspektet måtte fremmes på en trendy og innovativ måte, gjerne ispedd litt humor eller andre kreative virkemidler. Vi ønsket å gå vekk fra en pekefingermentalitet, og heller fronte god og opplysende informasjon, på en ny og morsom måte.

Målsetting
Norges sjømatråd ønsket å bygge kunnskap til målgruppen om fisk og sjømatens helsefordeler og hvorfor det er bra for kropp og hjerne. Samtidig skulle Godfisk bli den prefererte landingssiden når man søkte etter sunn mat. Matfaglig rådgiver Iselin Bogstrand skulle løftes som frontfigur og ekspert for prosjektet, og det var viktig at media fikk øynene opp for henne som en kilde til informasjon og inspirasjon i helse- og matrelaterte saker. Helseaspektet måtte fremmes på en trendy og innovativ måte, gjerne ispedd litt humor eller andre kreative virkemidler. Vi ønsket å gå vekk fra en pekefingermentalitet, og heller fronte god og opplysende informasjon, på en ny og morsom måte.

Gjennomføring
Det er mange aktører som vil ta eierskap til tema sunnhet. I tillegg er det stadig nye trender og råd som kommuniseres rundt sunnhet og helse. Det var derfor viktig å gjøre grundig research for å finne ut av kommende mattrender og hva målgruppen faktisk er opptatt av og mottakelig for. Gjennom en undersøkelse og innsikt i forbrukertrender fant vi ut at nordmenn er lei maset om dietter og at helhetlig tilnærming til sunne matvalg er i større grad mottakelige budskap for målgruppen. På bakgrunn av dette utformet vi konseptet «Fra diett til livrett – en sunn matfilosofi å leve etter».

Konseptet handler om å flytte fokus fra kortsiktige dietter til fordel for sunne og smakfulle livretter. Godfisk skal vise at for å leve sunt må maten du spiser være dine livretter: Ren mat som du har lyst på og gleder deg til å spise.

Konseptet deles opp i fire kategorier: Kropp, hjerne, glede og selvfølelse. Hver kategori har fått en egen relevant ambassadør, som gir samspill mellom ambassadøren og Iselin.

Kampanjen startet ved årsskiftet, og kickstartet med et medieinnspill som erklærte dietten død. Iselin Bogstrand frontet saken i landsdekkende media, og fikk raskt merkelappen «ekspert». Som en følge av dette er hun blitt sitert som talsperson i andre saker om tema.

Resultater
Iselin Bogstrand har gått fra å være an anonym kostholdsekspert hos Norges sjømatråd til å bli en ekspertkilde i media. Selv om prosjektet er i startfasen har Norges sjømatråd vært tydelige på at dette blir den viktigste satsningen på holdningsskapende arbeid fremover, fordi det tydelige konseptet kan tas ut gjennom både egne kanaler (Godfisk og blogg) og fortjente kanaler på langsiktig basis.

Kampanjen har en levetid i hele 2017, og den første delen av kampanjen er nå ferdig. Neste kategori som rulles ut er «Hjernen», der hovedfokus er på gravide og barns inntak og sjømat.

Innlegget er hentet fra PR-operatørenes hjemmeside