Flytoget for alle

Hos Flytoget er alle velkomne om bord, og en av Flytogets ambisjoner er å være en synlig representant og vertskap når noe skjer i hovedstaden vår. Veldig ofte gjelder dette større arrangementer eller begivenheter som finner sted i Oslo. I anledning sommeren ønsket Flytoget å gjøre stas på deres yngste passasjerer, og ønsket en aktivitet hvor barna skulle føle seg velkomne om bord. Som et tilleggs element ønsket vi også å involvere de ansatte i Flytoget, slik at dette forhåpentligvis i neste rekke kunne skape intern stolthet blant de ansatte.

Av barn for barn

Vi ønsket å lage en barneutgave av Flytogets ombordmagasin Passasje som skulle ønske barn velkommen om bord på Flytoget. Magasinet skulle være laget av barn, for barn. For at de ansatte skulle føle eierskap til aktiviteten valgte vi å rekruttere juniorjournalistene internt, med det ønske om å få med barn av Flytogets ansatte inn i redaksjonen.

Totalt syv «Flytogbarn» bidro med innhold til magasinet. Barna kjente byen vår godt og delte blant annet tips til steder og aktiviteter i Oslo som de likte aller best. Magasinet bestod også av et intervju med en miljøagent, samt et lite knipe med aktiviteter for barna som de kunne fylle ferietiden med. Barna fikk utdelt blyant sammen med magasinet slik at aktivitetene i magasinet lot seg gjennomføre om bord på reisen.

McCann stod for den grafiske produksjonen, barna stod for all tekst, mens PR-operatørene stod for ideene bak innholdet, rekruttering av journalistene samt kontakt og oppfølgning av disse underveis.

Ved lansering av barnemagasinet spilte PR-operatørene inn saker på hvert enkelt barn til deres respektive lokalaviser.

Intern stolthet og medieomtale

Som i tidligere aktiviteter er intern merkevarebygging viktig for Flytoget. Det var også denne aktiviteten med på å understreke. Barnemagasinet høstet stort engasjement og oppmerksomhet internt – både under rekrutteringen av juniorjournalistene, men også under «lanseringen» da foreldrene og barna selv stolt kunne se innsatsen på trykk. I tillegg til positivt engasjement og oppmerksomhet internt resulterte også medieinnspillene til omtale i lokalmediene på flere av de unge journalistspirene.

Sist, men ikke minst. Barnemagasinet ble svært godt mottatt av de yngste passasjerene, og alt tydet på at barna følte seg velkomne om bord. I tillegg til å kjøre «superfort» var de svært fornøyde med deres egne «Flytogavis» om bord.