Innovativ løsning for Bolig & Eiendomsutvikling

Ved å ta utgangspunkt i markedets største frykt, ble det utviklet en enkel løsning på problemet – en løsning som senere er kopiert av flere større aktører i eiendoms-bransjen. I november 2013 lanserte BEU «Innbyttegaranti» i tilknytning til kjøp av bolig i deres prosjekter. Ved bruk av innbyttegarantien var boligkjøpere ganske enkelt garantert at deres gamle bolig ville bli solgt ved at BEU sa seg villig til å overta den gamle boligen til en på forhånd avtalt pris. Tvil og usikkerhet ble med det fjernet, og BEU opplevde umiddelbart bevegelse i salget av sine prosjekter.

For å forsterke budskapet og oppmerksomheten, valgte man å utarbeide PR-tiltak som var egnet til å skape debatt i eiendomsbransjen og blant de mange økonomiekspertene som allerede hadde servert en god porsjon pessimisme til urolige norske boligkjøpere.

Innbyttegaranti snudde trenden

Siden lanseringen har et titalls boligkjøpere benyttet seg av BEUs innbyttegaranti, og selskapet melder at langt flere vurderer tjenesten ved boligkjøp. Kun ved noen få tilfeller har BEU vært tvunget til å innløse boligkjøpernes gamle bolig. Innbyttegarantien har med andre ord ikke medført store kostnader for BEU, men fungert som en verdifull trygghet for boligkjøperne i en usikker tid.

Lanseringen av innbyttegarantien resulterte i at mer enn halvparten av de nye boligene i BEUs prosjekter ble solgt i løpet av kort tid, og det var en klar økning i antall mennesker på prosjektenes visninger.

Lanseringen av innbyttegarantien genererte flere store medieoppslag 2013 i både riksdekkende medier, de største regionmediene, bransjemedier og i de viktige lokalmediene hvor BEU tross alt har sitt primærmarked. Særlig var hovedoppslaget og et 5,5 minutters innslag på NRK Dagsrevyen 2. desember med på å skape den ønskede oppmerksomheten. Tiltaket har vært så vellykket at BEU har valgt å beholde tjenesten.