Økt oppmerksomhet

For å skape økt kjennskap til BBC Brit ville vi sette fokus på en av nordmenns britiske yndlinger, Graham Norton og hans suverene talkshow, som både går på BBC Brit og TV Norge. Vi hadde som målsetning å få med en mediepartner for å rekruttere deltakere og samtidig promotere konkurransen i den røde stolen. Videre mål var å få ti lokale medier til å omtale konkurransen og minst to mediesaker om vinneren av konkurransen, samt en solid mengde engasjement på sosiale medier.

Økt oppmerksomhet

For å skape økt kjennskap til BBC Brit ville vi sette fokus på en av nordmenns britiske yndlinger, Graham Norton og hans suverene talkshow, som både går på BBC Brit og TV Norge. Vi hadde som målsetning å få med en mediepartner for å rekruttere deltakere og samtidig promotere konkurransen i den røde stolen. Videre mål var å få ti lokale medier til å omtale konkurransen og minst to mediesaker om vinneren av konkurransen, samt en solid mengde engasjement på sosiale medier.

Suksess i lokale medier

BBC Brits Facebook-sider ble brukt i forkant, under og etter konkurransen, noe som skapte stort engasjement blant brukerne. På Egertorget regnes det med at over 40 000 mennesker var innom og så den røde stolen. Den røde stolen sammen med BBC Brit og The Graham Norton Show ble omtalt i 14 mediesaker som totalt hadde en rekkevidde på 900 000 lesere. Flere av mediene brukte videoen fra arrangementet, som også inneholdt sendetiden på BBC Brit. Kjendispanelets Adam Schjølberg sto samtidig i bresjen for jevnlige oppdateringer i sosiale medier. I sosiale medier var tiltaket også en stor suksess med over 630 000 i rekkevidde og over 1500 engasjement. Se & Hørs egne tall fra sosiale medier er ikke inkludert.