Mål:
Plantebaserte alternativer får stadig mer innpass i nordmenns kosthold. Likevel ser vi at kategorien har et stort potensial da produktene ofte assosieres med allergi. Vi innså at vi måtte tenke annerledes for å sikre oppmerksomhet rundt produkter i den konteksten vi ønsket. Et viktig premiss ble å møte opinionslederne på deres arenaer, i en tid hvor mediebildet er i voldsom endring.

Målet med kampanjen ble dermed å øke folks kjennskap til plantebaserte alternativer og til Alpro og deres produkter. Både når det gjelder bruksområder, smak og det faktum at det er et trygt alternativ. Samtidig ønsket vi å øke bevissthet rundt hvorfor plantebaserte alternativer er et godt alternativ – både for egen helse og for planeten vår.

Gjennomføring:
Til tross for en tradisjonell produktlansering innså vi at det måtte utradisjonelle grep til for å sikre oppmerksomhet. Flere mediehus ser seg nødt til å kutte årsverk i redaksjonene som følge av fallende opplagstall og en ny digital mediehverdag. Det gjør det igjen vanskelig å få journalistenes oppmerksomhet. Vi inviterte oss dermed inn til de ulike mediehusene. Samtidig som de tilegnet seg ny kunnskap innen plantebaserte alternativer, var alt lagt opp på en inspirerende måte hvor de fikk smake Alpro sine produkter i småretter. Med en miks av kunnskapsdeling og inspirasjon håpet vi å sette plantebaserte alternativer på agendaen, samtidig som at det skulle gi mottakerne en ny oppfatning av produktene.

I tillegg til redaksjonsfrokoster hos mediehusene gjennomførte vi også bloggarrangement med plantebasert frokost på menyen. Smoothies, overnattet havregrøt samt nystekte pannekaker ble akkompagnert med yoga på morgenkvisten – en perfekt start på dagen og en fin ramme for Alpro sine produkter som fikk hovedrollen gjennom hele arrangementet.

Resultater:
Om lag 80 prosent av magasinene innen kvinne-, helse- og matsegmentet deltok på de totalt tre redaksjonsfrokostene. I tillegg til omtale i redaksjonelle medier resulterte bloggarrangementet i en rekke engasjement i sosiale medier – både i form av bloggposter, innlegg på Snapchat, Instagram-innlegg samt innlegg på Facebook.

Med en reach i målgruppen på over 1,5 millioner, lyktes vi med å presentere kategorien i en ny innpakning, og på den måten endre oppfatningen om at kategorien er forbehold allergikere.