Foto: ALFAs Eventyrer Andreas Orset.

Bakgrunn

ALFA Sko er en tradisjonsrik og stolt, norsk merkevare med røtter på Hadeland.
I konkurransen om en krevende målgruppe og økt omsetning har skoprodusenten de
siste årene gjennomført en kraftig modernisering av produktidentitet og merkevare.
Dette har også fått konsekvenser for kommunikasjon og markedsføring.

I ALFAs visjon heter det at selskapets produkter skal bidra til bedre turopplevelser.
Godt utstyr er avgjørende for den gode turopplevelsen. Enten du trives best på
toppen av et fjell eller i god driv over myrlendte jaktmarker, så er du avhengig av at
utstyret spiller på lag. Derfor er kvalitet og komfort det viktigste for ALFA.

Det er dette som er utgangspunktet for Eventyreren. Ved å «live-teste» produktene i
sitt rette element i ett helt år og vise ekte turglede, ville ALFA inspirere andre til økt
friluftsliv og samtidig vise frem Norge som turland.

Mål

Målet med Eventyreren var først og fremst å øke merkevarekjennskapen til ALFA Sko.
For å lykkes med å nå nye målgrupper og øke salget, er det viktig at flere kjenner til
produktet.

Ettersom prosjektet skulle vare i nesten to år, var vi opptatt av å ha noen
parametere som kunne hjelpe oss med å sikre at vi jobbet i riktig retning, og til å
opprettholde kontroll på prosjektets utvikling. Av den grunn ble det satt enkle
målestokker som ble fulgt gjennom hele prosjektet; antall medieoppslag,
mediedekning, følgere i sosiale medier, bruk av nettsiden alfa.no, samt konvertering
til salg i nettbutikken.

Gjennomføring

Høsten 2015 lyste ALFA sammen med paraplyorganisasjonen, Norsk Friluftsliv, ut den
høyst spesielle stillingen som Eventyrer. En fulltidsstilling som kunne tilby åpent
(kontor)landskap, firmatelt og stillingsbeskrivelsen: Gå.

Til tross for at prosjektet ikke brukte penger på annonsering og promotering fikk
stillingsannonsen allerede fra dag én massiv oppmerksomhet. Søknadene raste inn,
og da søknadsfristen var omme hadde 1030 personer søkt stillingen. 1030 ble
deretter til 30 semifinalister som alle lagde en 60 sekunder presentasjonsvideo av
seg selv, og deretter ble 10 høyt kvalifiserte kandidater plukket ut til å delta på en
finaleleir ledet av ekspedisjonsveteran Aleksander Gamme. Til slutt falt valget på 22
år gamle Andreas Orset fra Ski.

Sommeren 2016 startet Andreas Orset og ALFA på det store eventyret med avmarsj
fra Eventyrbrua i Oslo Sentrum. Første etappe gikk (bokstavelig talt) til Vinjerock i
Jotunheimen. Deretter har Andreas gått og gått rundt i Norge med fjellstøvler, tursko,
skistøvler og jaktstøvler på beina, og testet produktene sine unike egenskaper.
Samtidig har han promotert Norges fantastiske turmuligheter.

Turene gjennom daler og over fjell har hele veien vært et tett samarbeid mellom
ALFA Sko og PR-operatørene. Gjennom egen blogg på alfa.no, Facebook, Instagram
og Snapchat har Eventyreren dokumentert sine vandringer på kryss og tvers
gjennom Norge. Underveis skulle sosiale medier skape engasjementet. Samtidig var
prosjektgruppen spesielt opptatt av at lokalmediene også skulle engasjeres i
områdene Eventyrer-Andreas beveget seg i. For å bidra til ytterligere engasjement
og sikre stadig flere følgere ble det underveis organisert konkurranser i Eventyrerens
sosiale kanaler.

Etter over ett år og omtrent 2300 kilometer, ble ALFA Sko, Norsk Friluftsliv, Andreas
Orset og PR-operatørenes eventyrlige tur avsluttet juli 2017 med ett snipp, snapp
snute. Suksessprosjektet «Eventyreren» er nå ute.

Resultat

Eventyreren har generert stor oppmerksomhet i både norske og internasjonale
medier. Hele 210 redaksjonelle saker ble laget om ALFAs Eventyrer, med en total
rekkevidde på ca 12,7 millioner i tradisjonelle medier. Så lite som 3.500 kroner ble
brukt på sponsing av innlegg i sosiale medier. I tillegg til stor oppmerksomhet i
norske medier har også internasjonale giganter som National Geographic og
Lonely Planet omtalt prosjektet flere ganger.

I løpet av prosjektperioden har den totale mediedekningen for Alfa økt med hele
4.972 prosent. Det første døgnet stillingsannonsen lå ute ble trafikken til ALFAs
nettside tidoblet, før den stabiliserte seg på en 100 prosent økning. Og ikke minst
økte følgermassen i sosiale medier voldsomt. Sist, men ikke minst har
konverteringsgraden på ALFA s nettbutikk økt med hele 28 prosent.

For 2017 ligger ALFA an til å øke omsetningen kraftig, som bekrefter den stigende
kurven for Hadelands-bedriften. Økningen tilskrives totalt sett alle aktivitetene ALFA
har gjort de siste årene, hvor dette prosjektet er det eneste bedriften har gjort av
markedsføring de siste to årene.

«Eventyreren» har utvilsomt vært et eventyr for ALFA Sko og PR-operatørene.
Dette har også ført til at Eventyreren har blitt nominert til, og vunnet, en rekke PR
og kommunikasjonspriser.