En video til nettsiden eller sosiale medier kan være så mangt. Mange ganger kan det til og med være to helt forskjellige ting. Ofte trenger det ikke være en enorm produksjon som koster flerfoldige titalls tusen kroner. Som regel er det nok med en relativt edruelig produksjon. Det er ikke dermed sagt at en selvfilmet mobilvideo er løsningen. Med video, som med all annen innholdsproduksjon er det smart å spørre seg hva man vil oppnå, hvilken historie som skal fortelles og hvilke signaler man vil sende.

Overprodusert eller nok produsert

For en spontan, øyeblikksformidling er det absolutt ikke noe i veien for å bruke selvfilmet mobilvideo. Er det derimot ønskelig med en noe mer planlagt produksjon med lenger levetid, bør det legges litt ekstra tanke og flid i produksjonen. Vil du at bedriften din skal fremstå som en med ressurser og kompetanse, bør for eksempel ikke selskapspresentasjonen lages på mobilen.
Det er stor forskjell på graden av produksjon som kreves. Alt til sitt bruk, med andre ord. Med det mener jeg at den store, glossy produksjonen ikke alltid er nødvendig for å få godt og effektivt produkt. For uerfarne bestillere kan det være naturlig å vende seg til velkjente, store produksjonsmiljøer med lang fartstid i for eksempel reklamefilmproduksjon. Da ser jeg for meg at man fort kan ende med en overprodusert produksjon, noe som igjen blir veldig kostbart og ikke minst unødvendig. I tillegg er det ikke gitt at disse vil levere en effektiv, «redaksjonelt tuftet» film. Forståelig nok, all den tid deres hovederfaring er fra reklamefilm, ikke den «enkle og ydmyke» reportasjen.

Effektiv video

Med de store produksjonene vil man utvilsomt få et kvalitetsprodukt som ser fortreffelig ut. Og prislappen vil være deretter. Spørsmålet er om det er nødvendig. En enkel film, som allikevel er godt produsert, velter absolutt ikke budsjettet. Det tar heller ikke lang tid å planlegge en slik produksjon. Det er rett og slett ganske effektivt.

Samtidig er det viktig å tørre og stole på budskapet. Har bedriften et godt budskap og en god historie, må man la historien få plass. Er historien god er det ikke noen poeng å pakke den inn i en voldsom, unødvendig ekstravagant produksjon ala Hollywood. Ofte er det jo dessverre akkurat slik.

Riktig produksjon

Å lage en grei video trenger ikke være veldig komplisert. Det kan nok mange markeds- eller kommunikasjonsavdelinger greie selv. Men å ta det lille ekstra skrittet, den lille ekstra investeringen fra grei til god, vil utvilsomt være verdt det.
Har produsenten av den «greie» videoen tatt hensyn til lysforhold, utsnitt og ikke minst lydkvalitet? (Det er overraskende hvor viktig lyd er for kvalitetsinntrykket en video gir). Skal det være kontekstuell teksting eller vanlig teksting i sosiale medier, hvor videoer ofte sees uten lyd? Hvilket format skal filmen leveres i? Skal den versjoneres til forskjellige plattformer?

Alle vil ha godt innhold, ikke bare greit innhold. God video som blir SETT, er godt innhold.

Nils Johan Halvorsen
Rådgiver i PR-operatørene

Innlegget er hentet fra PR-operatørenes hjemmeside