Innen 2020 skal Oslo kutte klimautslippene med 50 prosent og med hele 95 prosent innen 2030. Dette arbeidet startet allerede for seks år siden da det ble vedtatt et byøkologisk program som sa at hovedstaden skal bli «et bærekraftig bysamfunn der alle har rett til ren luft, rent vann og tilgang på gode friområder». Et av satsningsområdene for å oppnå denne visjonen er opprettelsen av ByKuben, Oslos byøkologiske senter.

– ByKuben skal bidra til at byens befolkning får eierskap til, og ser muligheter i, det grønne skiftet. Da må vi bli kjent med folk, og folk må bli kjent med tilbudene som gjør byen bedre. Vi ønsker å treffe Oslos befolkning der de er, ikke minst på Facebook. Byøkologi handler om samspillet mellom byens mennesker og byens natur. Ved å formidle relevante prosjekter og arrangementer ønsker vi å skape engasjement rundt alle de positive sidene ved omleggingen til den virkelig grønne byen, forteller Prosjektleder i ByKuben, Kristian Vea.

Valgte PR-operatørene

Etter en anbudsrunde med utvalgte aktører endte valget med PR-operatørene. Kristian Vea forteller at oppdragsforståelsen, kompetansen og den praktiske erfaringen var viktig da valget om samarbeidspartner skulle tas.

– PR-operatørene fremsto som et svært allsidig byrå. De hadde gode kunnskaper om helheten og det å arbeide med en kommunal aktør, samtidig som de viste at de gjerne går den siste mila for at vi sammen skal lykkes. De gjorde et svært et godt inntrykk, og har allerede vist at de er svært imøtekommende, idérike og iherdige. Vi er veldig glad for å kunne samarbeide med dem, sier Kristian Vea.

En god og grønn start på Facebook

Gjennom engasjerende og informerende innhold rettet mot Oslos innbyggere har ByKubens Facebook-side vokst seg til å bli et samlingspunkt for miljøbevisste Osloborgere.

– Vi i PR-operatørene er opptatt av et godt miljø, forteller Lukas Loeb som leder arbeidet med ByKuben i PR-operatørene. Vi har opparbeidet oss kompetanse på å kommunisere kompliserte klima- og miljøbudskap på en enkel måte. Det er derfor viktig for oss å være med og skape en grønn møteplass for byens befolkning, gründere, næringsliv og kommunale aktører. Vi er begeistret for å kunne bruke vår kompetanse for at Oslo skal nå målene om å bli bærekraftig, sier rådgiver Loeb.
Les mer om prosjektet ByKuben her.

Lukas Loeb
Rådgiver i PR-operatørene

Innlegget er hentet fra PR-operatørenes nettsider