MÅL

Gjensidiges mål var å skape synlighet rundt utdelingen av kundeutbyttet, og skape bedre forståelse for dette. Dette skulle gjøres gjennom en kombinasjon av betalt og fortjent oppmerksomhet. Målet for PR-operatørenes arbeid var å skape redaksjonell omtale rundt en kommersiell kampanje, og kampanjens hovedelement; en reklamefilm med Olsenbanden i hovedrollene.

LØSNING

I reklamefilmen flyttet Gjensidige med hjelp av moderne teknologi folkekjære Olsenbanden inn i nåtidens Oslo – for å gjennomføre «Gjensidigekuppet». De skulle rett og slett stjele kundeutbyttet. Forut for lanseringen av filmen ble det skapt økt kunnskap om kundeutbyttemodellen gjennom PR-aktiviteter som hadde fokus på hva den enkelte Gjensidigekunden får i kundeutbytte, og hvorfor. Deretter ble reklamefilmen støttet med en rekke PR-tiltak knyttet til filmens teknologi, skuespillere og stemmeskuespillere. Dette skapte oppmerksomhet og relevans i kampanjeperioden.
For å trekke kampanjen inn i folks egne kanaler og nettverk ble universet utvidet gjennom en applikasjonen «hvem er du i Olsenbanden» på Gjensidiges Facebookside. Applikasjonen brukte Facebooks data om deg, og valgte ut hvilke av dine venner som passet inn i banden som Kjell, Benny eller Valborg, mens du selv ble Egon Olsen. Var man fornøyd med sammensetningen av banden kunne man delta i konkurransen om å få med banden på tur til Mallorca.

RESULTATER

Gjennom en kampanjeperiode på ni uker klarte PR-operatørene å oppnå til sammen 16 ulike medieoppslag om kampanjen. Med tanke på det sterke kommersielle budskapet og virkemidlene var dette over forventning. Til sammen nådde omtalen ut til 1.350.000 potensielle mottakere med et budskap om Gjensidiges kundeutbytte i tillegg til kampanjen. Blant annet oppnådde man et lengre innslag på P4s Radiofrokost.
Applikasjonen var med på å skape oppmerksomhet rundt reklamefilmene og kundeutbyttet, og gav dette ekstra liv. I en periode på knappe 2 uker fikk den nesten 95.000 besøkende, med en delingsfrekvens på 65% av de som gjennomførte testen. Mer enn 6 av 10 delte altså sine resultater videre med sine venner.

Artikkelen er hentet fra PR-operatørenes hjemmeside og kan også leses her.