Som student lærer du å beherske store mengder teori som ofte kan oppleves abstrakt og teoretisk. Jeg studerer Politisk kommunikasjon og ledelse. Mye det vi lærer er generelt og fokuset er ofte på de store linjene. Praksisperioden har åpnet opp for hvordan jeg kan relatere studier til jobb. For min del vil jeg få stor nytte av grunnleggende forståelse for kommunikasjon, samfunn og analytiske egenskaper.    Ved å forholde meg til konkrete kunder hos PR-operatørene blir det også lettere å finne interessante vinklinger til masteroppgaven.

Viktig erfaring

I en bransje der det er mange om beinet er praktisk erfaring viktig. Det å kunne vise til erfaring, enten gjennom en praksisperiode, studiejobb eller frivillig engasjement er ofte avgjørende når man skal ut å søke jobb.

Hos PR-operatørene har jeg både fått ansvar og tillit, og jeg er veldig glad for all den erfaring jeg har fått gjennom praksisperioden min. Jeg har fått prøve meg på: pressemeldinger, medieanalyse og å arrangere pressearrangement. Jeg har også vært med på å lage en rasismerapport for Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom. Det er fint å kunne sette fokus på et så viktig tema, og veldig gøy når vi ser resultater i form av medieoppslag, eller klipp som jeg har lært at det heter i bransjen.

Jeg tror det er viktig å være nysgjerrig og åpen. Du må huske på at man som praktikant er der for å lære, og Ingen spørsmål er dumme. Det kan være lett å føle seg kritisert når noen pirker på det du gjør, da er det viktig å huske på at alle tilbakemeldinger er verdifulle, og helt avgjørende for å kunne utvikle seg. En må tørre å kaste seg inn i nye oppgaver, og kjenne på følelsen av og ikke ha oversikt og kontroll. Det tar litt tid før man er varm i trøya.

Avmystifiserer arbeidslivet

For mange studenter kan arbeidslivet virke skremmende. Jeg tror mange studenter bekymrer seg mye for fremtidig jobb, jobbintervjuer og usikkerheten rundt det å være ny og uerfaren. En praksisperiode gir større trygghet og selvtillit når en skal ut på jobbmarkedet. Som praktikant har jeg fått en litt mykere start. Jeg har blitt tatt godt imot hos PR-Operatørene og praksisperioden har gitt meg et veldig positivt bilde av arbeidslivet.

En praksisplass kan være en inngangsbillett til arbeidsmarkedet. Det gir en gjensidig prøveperiode der begge parter kan bli bedre kjent. Jeg er så heldig at jeg får fortsette videre hos PR-operatørene og starter fulltid etter at jeg har fullført masteroppgaven. Det gleder jeg meg veldig til!

Marie Langebeck
Praktikant hos PR-operatørene

Innlegget er hentet fra PR-operatørenes hjemmeside