Vi har sammen med Supertanker laget en kampanje for Comfort Hotel. Med støtte fra regnskogsfondet ønsker vi faktisk å endre TripAdvisor. Målet er å få bærekraft som en del av standard rangeringen av hoteller. Et ambisiøst prosjekt, men vi har ikke tenkt til å gi oss. For en liten dott kan gjøre en forskjell for verden.

Se Casefilm her:

Dear TripAdvisor from POL on Vimeo.TripAdvisor har faktisk muligheten til å påvirke hvordan hoteller rundt om i verden drives. Hotelleieres intense ønske om å ligge høyt på Tripadvisors liste, er en sterk drivkraft som kan utnyttes til å bidra positivt for miljøet.

Vi nærmest tvinger frem en mer bærekraftig drift av hoteller.

Tiltakene hotellene gjør for miljø og bærekraft må løftes frem for gjestene, slik at de opplever det, og dermed kan subjektivt rangerer det. Det er da vi vil oppnå resultater som faktisk har betydning for en mer bærekraftig utvikling.

Vi har laget siden deartripadvisor.com hvor vi folk kan være med å signere oppropet.