I 2014 bruker landets største annonsører mer på avisannonser enn de gjør på tv, radio, utendørs, ukepresse, Google og Facebook.
Av én grunn. Avisannonser virker. De selger varer, bygger merker, skaper stolthet og gir konkurransekraft. Sjekk ut vedlagte bevismateriale i form av de tre første annonsene i en serie på seks.