Hele prosjektet kan leses på Mission sin nettside.

Utfordringen var å skape en samlende identitet som begge studentsamskipnadene ville kjenne seg igjen i. SiO bestod av 13 ulike virksomhetsområder som opptrådde som SiOs ansiktet utad.

Logo og profilfarge er sterk og enkel, logo viser en S-i-O. De 3 ringene i symbolet slår ring rundt studenten/samskipnaden i midten.

Med fusjonen økte antall medlemmer og bygningsmasse betraktelig. Når over 60.000 SiO-medlemmer skal forflytte seg i fra lesesaler til kantiner, treningssentre og egne boliger, er det derfor essensielt med god og tydelig skilting. Mange av studentboligene ligger dessuten spredt rundt i byen, og med mange studenter som er nye i byen, ønsket SiO å være en tydelig aktør i bybildet, samt en trygg havn i hverdagen.

“Mission ga oss en plattform og verktøy som gjorde oss i stand til å forvalte merkevaren vår. Selv om det dukker opp nye plattformer og flater, så ser vi at profilen vår nå fungerer overalt.”
— Thorstein Diesen, Grafisk Designer SiO

Identiteten er bygget opp rundt bruk av symbolet som et ikon for samskipnaden. Bildestil skulle fange den menneskelige nærheten som også gir rom for oppfinnsomhet og glimt i øyet.

Mission hadde stor glede av å utvikle sterke konsepter og merkevarer for en rekke av virksomhetsområdene til SiO; SiO Athletica (nytt navn, konsept) og identitet til Deiglig (bakerikonsept på campus).

Et omfattende skiltsystem ble utviklet for å gjøre navigering enklest mulig i ulike avstandsradiuser. Med symbolet plassert øverst/høyt på bygget i stort format, tar SiO klart eierskap til bygget og signaliserer samtidig på lang avstand at ”vi er her”. For en student som er ute og leter, blir dette som et fyrtårn i byens virvar av gater og bygninger.

Dette var en fusjon med funksjon. 

Les om hele samarbeidet her!