I The Purpose Report 2017 fokuserer vi på hvilken rolle formål har blant 100 norske ledende selskaper. Vi ser også på hvordan selskaper bruker verdier for å skille seg ut i markedet. I tillegg ser vi på om det en sammenheng mellom det å ha et meningsfullt formål og økonomisk lønnsomhet.

 

Finn potensialet i formålet ditt

Med formål mener vi den grunnleggende årsaken til at et selskap eksisterer, utover det å skulle tjene penger. Dette er gjerne basert på en positiv endring man ønsker å se i verden. Vi kan se på det som kilden for din motivasjon, den grunnleggende intensjonen skal inspirere andre til å følge deg og selskapet.

Et formål er ikke en målbar størrelse. Du vil aldri motta ”formålspoeng” som du kan bruke som en valuta, selv om det er en fascinerende tanke. Den globale bevegelsen rundt dette temaet som vi er vitner til i dag er et resultat av at ledere over hele kloden er bevisste at det finnes noe som er enda viktigere enn penger. I dag er arbeidsgivere, arbeidstakere, kunder og investorer opptatt av hvorfor et selskap er til og hvilken rolle det spiller.

Penger i seg selv gjør deg ikke unik, men det kan et meningsfullt formål gjøre

Vi oppdaget allerede i en tidlig fase av vår undersøkelse at mange norske selskaper ikke har innsett hvilke verdifulle fordeler de kan oppnå ved å definere formålet sitt. Det har vært en etablert praksis siden 80-tallet her til lands å definere selskapets kjerneverdier. Vel vitende om at dette har vært normen i Norge, satte vi oss som mål å finne ut om norske selskaper fortsatt var mest opptatt av kjerneverdier. Med dette som bakteppe, startet vi undersøkelsen av selskapenes egne nettsteder og årsrapporter i jakten på deres forhold til formål og verdier.

Hvis du ikke har innrettet deg med et tydelig formål, er det fare for at du kan kaste bort både tid og penger på å bevege deg i feil retning. Hvis du derimot anstrenger deg med å finne det rette formålet for selskapet, er du allerede på vei mot å skape en sterkere merkevare. Et godt formål gir økt fokus, virker samlende på bedriftskulturen, motiverer, differensierer og skaper en emosjonell tilknytning for alle interessenter.

Mange norske selskaper er ikke er klar over hvor viktig formål er

I praksis har visjon, misjon og verdi eksistert i vel tretti år. De fleste selskaper er enig i at disse begrepene er til hjelp når det gjelder å demonstrere ambisjonene man har, og hva man må gjøre for å oppnå de målene man har.

Da Mission startet opp i 2001, oppdaget vi at et formål hadde en større klangbunn. Den fundamentalt mer dyptgripende intensjonen til et formål traff noe hos våre kunder som brakte oss videre og skapte et mer effektivt sluttresultat. Det førte til mer energi rundt prosjektene, og prosessen ble enklere. I tillegg følte kundene seg mer knyttet til sin egen merkevare enn tidligere.

For mange internasjonale merkevarer har formålet erstattet misjonen (mission statement). Vi lever i en tid med raske endringer, der en misjon godt kan avsluttes, mens et formål er noe mer holdbart. Det kommer fra et sted dypt inne i ledernes DNA. Det handler om hvorfor de gjør det de gjør, et behov for å gjøre ting annerledes. Dette er en mer menneskelig motivasjon, og den tiltrekker seg likesinnede mennesker og kan være et sterkt kompass som viser hvilken vei selskapet skal gå videre.

Last ned rapporten og få svar på følgende tre spørsmål:

  1. Hvorfor er det viktigere enn noen gang for ledende selskaper å ha et formål?
  2. I hvilken grad er norske selskaper opptatt av å ha et formål?
  3. Har selskaper med et tydelig formål større økonomisk suksess?

I vår egen rapport undersøkte vi mer enn 100 norske selskaper. Vi så nærmere på hvordan de kommuniserte det de står for, hvorvidt dette kunne sammenliknes med andre selskaper, og om det er noen sammenheng mellom det de sier og deres egen suksess.

Resultatet er blitt til interessant lesning og har styrket vår tro på den kraften som ligger i godt forankret formål.

LAST NED RAPPORTEN HER