Som de fleste av oss som jobber med annonsering i sosiale medier er smertelig klart over, har Facebook historisk sett straffet – eller ikke godkjent – annonser med for mye tekst i bildet. Bakgrunnen for denne restriksjonen har til nå vært å redusere «tekst-støy» i nyhetsfeeden.

Facebook sin nyhetsfeed har utviklet seg betydelig de siste årene, fra å i stor grad bestå av tekst og bilde til i dag hvor de har en langt mer dynamisk utforming med flere annonse -og formatsmuligheter. Dermed er det ikke lenger like relevant å operere med restriksjoner på bruk av tekst i bilde.

Facebook har oppdatert retningslinjene

Facebook har ikke gitt en offisiell kommentar på nåværende tidspunkt, men på deres hjelpeside har de oppdatert retningslinjer hva gjelder tekst i bildeannonser.

Her referer de nå til 20 prosent tekst som en «creative best practice», og ikke en faktisk regel eller restriksjon. Det ser med andre ord ut til at de ikke lenger vil straffe bildeannonser med mye tekst, noe vi tidligere har sett påvirke for eksempel annonsens rekkevidde.

Lite tekst – bedre resultater

Utover dette er Facebook tydelig på at de fremdeles anbefaler annonsører å være restriktiv med tekst i bildeannonsene, da lite tekst generelt sett gir bedre resultater. 

Oppsummert kan vi konstatere at dette er en betydelig oppdatering fra Facebook sin side, og trolig en god nyhet for flere annonsører.

Les også:


Vil du vite mer? Ta kontakt med våre sosiale medier-spesialister Lise Lotte Wold og Christine Engh Hansen.