Det er i alle fall noe av hensikten med den nye profilen, som er bygd på fylkeskommunens verdier og er et resultat av en prosess med bred involvering. En stor og engasjert prosjektgruppe har bidratt med innspill og diskusjoner, og profilen er godt forankret internt i fylkeskommunen.

I utgangspunktet var prosjektmandatet en videreutvikling av den gamle og tradisjonsrike identiteten til Telemark fylkeskommune. En spenstig videreutvikling har det da også blitt, der opplevelsen av ”ny” er nokså markant.

Leveransen fra Metro Branding har bestått av: Strategisk designplattform, visuell profil, fotomanér samt en rekke maler hvor profilen er tatt ut i full blomst.

For en stund siden ble det utviklet et felles symbol på merkevaren Telemark; et grafisk element med bokstaven T som utgangspunkt. Symbolet er ment som et kvalitetsmerke som kan brukes av alle som er med på å gi merkevaren Telemark positive assosiasjoner, private så vel som offentlige organisasjoner. Nettopp implementeringen av dette kvalitetsmerket har vært et viktig del av identitetsprosjektet til Telemark fylkeskommune.

Kjerneteam fra Metro Branding: Kristine Cudrio Pedersen, AD, Anette Holtan, prosjektleder, Kjartan Høvik, rådgiver.