Nyt Norge har blitt en suksess og over 2000 produkter er nå merket med norsk garanti. I 2008 ble merket skapt basert på en grundig strategi- og innsiktsprosess. NYT NORGE ble lansert høsten 2009. Metro Branding gjennomførte kvantitativ testing av navn og visuelt konsept underveis i prosessen for å sikre riktige assosiasjoner og tolkning av navn og logo. I designprosessen var også hele industrien, handelen og bøndene invitert for å ytre sine meninger. Logoen til Nyt Norge skal fungere på all type emballasjemateriale og er enkel å trykke ifht. tilgjengelige farger og trykkemetoder. Elektronisk designguide med nedlastbare filer ble utviklet av Metro Branding slik at informasjonsmerket skulle være enkelt og brukervennlig å laste ned. Metro Branding har også vært ansvarlig for all markedsføring - fra reklamefilmer, annonser, digitale kampanjer, magasin, m.m.