USA ligger som regel foran resten av verden. Hva som skjer der vil mest sannsynlig komme hit også. Bare se på utviklingen innen lineær TV. I Norge er vi så vidt i gang med å dele ut sluttpakker til TV-kanalene, mens den tradisjonelle TV-en i USA har vært begravet lenge. Dersom du ønsker å være i forkant, kan det lønne seg å se mot USA.

Stor tro på content marketing
Den internasjonale undersøkelsen om content marketing viser at man i USA har svært stor tro på content marketing som effektivt virkemiddel. Vi kan blant annet se at:

  • 6 av 10 selskaper i USA har en definert innholdsstrategi, mens kun 4 av 10 i Europa har strategien på plass. Og av de som har det, er Norge det landet som kommer dårligst ut når det gjelder å følge strategien.
       
  • I USA har man tro på å samle innholdsproduksjonen i ”newsrooms” i stedet for at bedriften delegerer ansvar og oppgaver internt og eksternt. I Norge er det, i følge undersøkelsen, mindre stemning for dette.
        
  • Bedriftene i USA vil bruke mer penger på content marketing i fremtiden, samtidig som de er villige til å investere mer i promotering av innholdet. I Norge vil så mange som 85 % øke sine content marketing-budsjetter, men de ønsker foreløpig ikke å promotere innholdet i like stor grad.
       
  • I USA tror 82 % av de spurte at content marketing vil bli et stadig viktigere virkemiddel i kampanjer (”tidsbegrensede kommunikasjonsprosjekter”). I Norge er man igjen litt mer skeptiske (65 %).

Se og lær
De amerikanske bedriftene virker å ha større tro på content marketing til sin kommunikasjon, både som et merkevarebyggende og salgsutløsende virkemiddel. Det kan være fordi det satses, planlegges og måles mye mer i USA, noe som fører til bedre og mer målrettet innhold som skaper større effekt.

Kvalitet fremfor kvantitet
- I fremtiden vil de smarteste organisasjonene produsere mindre innhold, men av høyere kvalitet. På dette punktet er enigheten stor blant landene som deltok i undersøkelsen, sier Paal-André Schwital i Metro Branding, som er Norges representant i ICMF.

Vinnerne i fremtiden blir de virksomhetene som fokuserer på en gjennomarbeidet strategi, solid målgruppeinnsikt og kontinuerlig måling av effekt for å skape gode opplevelser hos de menneskene man ønsker å kommunisere med. Og akkurat det er det viktig å huske på: Vi kommuniserer med mennesker, ikke med segmenter!

Om undersøkelsen
For andre året på rad har International Content Marketing Forum (ICMF) gjennomført en internasjonal undersøkelse om content marketing. 600 bedrifter og organisasjoner i Danmark, Kroatia, Norge, Polen, Tyskland, Slovenia, Sveits, USA og Østerrike deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført av det sveitsiske analysebyrået zehnvier. Metro Branding er Norges representant i ICMF.

Resultatene fra content marketing-undersøkelsen ble presentert da ICMF møttes i New York i forrige uke.

På bildet øverst i artikklen, fra venstre: Gemma Rainer (The Content Council, USA), Urszula Radzińska (Aude, Polen), Pieter Vereertbrugghen (Cypres, Belgia), Viviane Egli (CMF/ Primafila, Sveits) og Paal-André Schwital (Metro Branding, Norge).

Vil du vite mer om undersøkelsen?
Kontakt Norges representant i ICMF, Paal-André Schwital i Metro Branding, på epost paal.andre@metrobranding.no eller telefon 90158390.