Når Fjordland Byggrynsgrøt ble lansert stod det klart at kvinner og særlig mødre var en kritisk viktig målgruppe å lykkes hos. Utfordringene stod imidlertid i kø for å få dem til å adaptere Byggrynsgrøten; skepsisen var stor både til kategorien ferdigmat og til merkevaren Fjordland.

Hvis vi skulle klare å overbevise skeptiske mødre måtte vi bygge troverdighet for at Fjordland Byggrynsgrøt var unikt, sunt og godt – og definitivt et produkt mødre med rak rygg kunne ta med seg fra ferdigmathylla og servere familien hjemme.

For å bygge denne troverdigheten tok vi i bruk to ulike, men begge svært effektive «garantister»: Arne Brimi og venninner. I tillegg la vi opp til omfattende sampling så folk fikk prøve selv.

Tre hovedkanaler ble benyttet for å bygge kunnskap, anbefalinger og prøving:

  • Magasin/målgruppetilpassede advertorials
  • Vareprat blant kvinner gjennom varepratnettverket Buzzador.
  • Sampling på Kreftforeningen/P4s Vinterlydturne

Lanseringen ble en enorm suksess. Ikke bare skapte man kraftig verdivekst for hele kategorien, men lanseringen hadde også positive kommunikasjons- og merkeeffekter. Cylinderdata viste at man traff helt nye forbrukersegmenter, og målgruppene som ble eksponert for annonseringen uttrykte seg mer positivt til merkevaren Fjordland på parametere som «sunn» og «kvalitet» enn de som ikke hadde blitt eksponert for advertorialene.