Litago er den største merkevaren i sjokolademelksegmentet, men konkurransen er tøffere enn noen gang, og man opplevde synkende salg. Mange års fokus på å involvere eksisterende fan-base gjennom egne og delte kanaler, hadde gjort at en svært liten gruppe stod for en svært høy andel av salget.

For å snu omsetningsutviklingen måtte Litago ut av sin egen havnehage og invitere inn nye sjokolademelkdrikkere, og både budskap og kanalvalg ble endret.

Fra å snakke om «seg selv» i egne kanaler, begynte Litago å snakke om temaer som opptok folk flest i kanaler der de møtte folk flest.

LOS&Co utviklet et kreativt konsept der Litago ble en stemme i tiden, som kommenterte aktuelle temaer, hva enten det var Stortingsvalg, jul, OL, eller Gay Pride.

Litago flyttet ut av den sosiale medieverden til utendørsflater i bybildet. Kjernen i mediestrategien var å skape en rask oppmerksomhet gjennom aktuell massekommunikasjon i bybildet. For å forsterke denne effekten var vi «fysisk» tilstede (som f.eks med egen valgbod og valgkampeffekter under stortingsvalget høsten 2013).

Deretter rullet snøballen gjennom tilrettelagte aktiviteter i digitale flater og åpnet for en dialog med hele målgruppen gjennom flere kanaler.

Resultatene var overveldende. Litago opplevde salgsvekst etter lengre tid med tilbakegang og Litago var mer aktuell enn noen gang. I tillegg kom veksten der vi ønsket. Vi fikk økt penetrasjon i gruppen unge voksne og drikkefrekvens økte hos light/medium users.