Gilde er Norges ledende leverandør av grillmat, men det er hard kamp om forbrukernes oppmerksomhet i grillsesongen. I stedet for å ta opp kampen med kjedenes ulike grillmestere valgte Gilde å gi LOS&CO og MediaCom i oppgave å styrke merkevaren Gilde generelt og Gilde grillpølser spesielt. Feiring av Gilde 50 år ble da en fin anledning og virkemiddel til å være en merkevare som er utadrettet og relevant i folks liv. Fremfor å feire masse internt ville vi heller gi noe tilbake til folket gjennom å utplassere griller og skape engasjement over det ganske land om hvor grillene skulle utplasseres.

Faste utegriller er ikke et uvanlig syn i andre land, men i grillglade Norge har miljøforsøplende engangsgriller fått lov til å dominere. Gilde inngikk derfor et samarbeid med Snøhetta om å utvikle permanente utegriller som kunne plasseres der folk flest helst ville ha dem.

En helhetlig kommunikasjonskampanje ble utviklet for å skape lokalt engasjement med nasjonal rekkevidde. Facebook ble navet i kampanjen, men for å få den til å ta av ble det gjort en rekke tiltak også utover å kjøpe spredning på Facebook. Bruken av Dagbladets nye mulighet for geosegmentering på kommunenivå ga en lokal opplevelse i et riksdekkende medie («Jøss, lurer Gilde på hvor de skal plassere en grill her i Lindesnes – også i Dagbladet, da?»).

Kampanjen genererte masse lokal pressedekning og stort engasjement. 253.000 unike besøkende besøkte kampanjesiden 3,8 ganger hver i snitt, og nesten 8.000 grillplasser ble foreslått.