I februar skulle Nortura lansere to grillpølsenyheter – og denne gangen én fra Gilde, pluss én fra lillebror Prior.

  • Hvordan skulle Nortura sikre plass til to nye varianter uten å gå på bekostning av eksisterende hylleplass?
  • Hvordan skulle de med begrensede midler få en forholdsvis liten lansering til å virke som noe mye større?

 

Pølseduellen
TRY utviklet et kreativt konsept der begge merkevarene gikk ut og forfektet at de hadde årets største nyhet, noe som etter hvert utvikler seg til å bli en vennskapelig «reklamekrig».
Reklamekrigen skulle være et virkemiddel for å stå frem i støyen og skape ekstra oppmerksomhet
Selve duellen ble tatt ut i utendørskanalen, men i forkant var det viktig å sikre en optimal dekning for begge merkers produktlansering.
Kampanjen ble først presentert for handelen med innrykk i Dagligvarehandelen. Deretter gikk storebror Gilde ut med en tradisjonell mediekampanje på TV og utendørs, mens lillebror Prior i litt mindre skala hevdet at de hadde årets grillpølsenyhet på radio og på Facebook.

Første del av kampanjen ble optimalisert på nettodekning i alle kanaler.
• Hovedbudskapet var; Årets nyhet fra begge merker
• Målsetting var rask og kostnadseffektiv oppmerksomhet.

På TV gikk kampanjen over én uke, med helg i begge ender for å få inkludert brede program med god dekning i målgruppen og høy grad av samseeing.
Etter en ukes tid «oppdager» Prior at Gilde også hevder å ha årets nyhet. Prior begynner å yppe seg med geriljalignende markedsføring i utendørskanalen, hvor de overtar Gilde sine flater og latterliggjør budskapet deres.

Duellen er i gang!
For å sikre at flest mulig fikk med seg duellen mellom merkene, skulle utendørskanalen også fungere som en «scene» for produksjon av innhold, som igjen ble sponset og spredd på Facebook

Og folk ble engasjert…
Clear Channel fikk flere henvendelser fra publikum som mente det var gjort en feil da to så store konkurrenter ble plassert ved siden av hverandre.
Forbrukersenteret hos Nortura ble også kontaktet med spørsmål om det var akseptabelt at Prior ødelegger Gilde sin kampanje..

Gilde tar grep og svarer…
Gilde kan ikke sitte rolig å se på at Prior ypper seg, og svarer Prior i passende utendørsflater og med egne videoer i sosiale kanaler.

Og etter et par dager svarer Prior igjen i samme flater…
For å få dette til, med rett taktikk, formater og arenaer, var vi helt avhengig av et tett og godt samarbeid med utendørsleverandørene. Siden timing og rekkefølge på budskapene var avgjørende, krevde vi en høy grad av fleksibilitet rundt montering.

Stort engasjement på Facebook…
Det ble høyt engasjement i kommentarfeltet, der folk kommenterte duelleringen og diskusjonen gikk varmt rundt hvilken grillpølse som var den beste.

Les mer om hvordan det gikk med Pølseduellen (og andre caser) på https://mediacom.no/cases/