Bakgrunnen for caset var at det i dag ikke er mulig å kjøpe én bestemt målgruppe i søkemotorene basert på demografi eller interesser.

Sammenlignet med andre digitale medier er dette en stor svakhet, da man må kjøpe klikk og visninger fra personer man ikke ønsker å kommunisere med.

MediaCom lagde derfor verdens første løsning for kjøp av målgrupper i betalt søk. Løsningen ligger i synergien med andre digitale medier.

Dette gjorde det mulig for MediaCom å kjøpe klikk kun fra personer man faktisk ønsket å nå, og dermed øke effekten og den kreative utnyttelsen av betalt søk.

 

Se flere innovative og helhetlige jobber på http://mediacom.no/cases/